Delo na črno

Tole mi je danes ob kavi razlagal kolega in skoraj nisem mogel verjeti, da je kaj takega sploh možno. Ampak to naj bi bilo celo po radiju, tako da ni izmišljotina.

Baje naj bi inšpektor za delo nekoga oglobil, ker je prišel pomagat svojim ostarelim staršem pri delu na kmetiji! To naj bi se štelo kot delo na črno in za to naj bi bile zagrožene kazni od 4.000 do 10.000 €! Celo pomoč v gospodinjstvu moraš baje prijaviti na upravni enoti! Imaš recimo nepokretne starše in jim brez odločbe upravne enote po njihovo ne smeš niti skuhati kosila ali pomiti posode?

To področje ureja sicer Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del.

Sestra me je prosila, če ji pridem pomagati prepleskati stanovanje, ampak ko sem pa za tole slišal, sem se kar malo ustrašil, predvsem pa prijel za glavo.

Na eni strani so posamezniki pri koritu v tranziciji pokradli na milijone evrov, oškodovanje družbenega premoženja je šlo v stotine milijonov evrov, tudi pod krinko tako imenovanega nacionalnega interesa in fantazm nekaterih vplivnih politikov in kvazi pomembnežev! Firme zaposlujejo armado “študentov” na tujo študentsko napotnico, ki delajo po več let na tak način s polnim delovnim časom! Praktično nobeden od samostojnih podjetnikov ti ne izstavi računa, razen če mu ne zagroziš s policijo ali davkarijo!  Delavce izkoriščajo in zlorabljajo na vse mogoče načine.

A na drugi strani inšpektor najde dragoceni čas in kaznuje nekoga, ki je prišel pomagati svojim staršem pri delu na kmetiji? La Divina Comedia!

Če ta informacija drži, je to pa za bruhat!!!

OPOMBA:

Čeprav gre za blog in zato nisem dolžan objektivno poročati, je potrebno k temu zapisu v izogib dezinformacijam nekaj stvari dodati oziroma dodatno pojasniti.

Zgoraj omenjenega primera jaz ne poznam, kakor ne poznam vseh okoliščin in relacij med morebitnimi vpletenimi. Zapisal sem tako, kot sem slišal, brez da bi študiral zakonodajo, ki ureja področje dela na črno.

Kot je citirano tudi že v komentarjih, to področje ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC – prečiščeno besedilo), ki je bil napisan baje po Nemškem zgledu in ki pozna tudi izjeme:

II. IZJEME, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DELO OZIROMA ZAPOSLOVANJE NA ČRNO

Aktivnosti, ki niso delo oziroma zaposlovanje na črno

7. člen

(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne štejejo:
medsebojna sosedska pomoč,
delo v lastni režiji,
nujno delo,
humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po drugih predpisih,
– osebno dopolnilno delo.
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo:
– kratkotrajno delo,
– malo delo,
– nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno po tem zakonu in po drugih predpisih.

Sosedska pomoč

8. člen

Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo, kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.

Delo v lastni režiji

9. člen

Za opravljanje del v lastni režiji se šteje opravljanje vseh del na nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače določeno, in na premičninah v osebni lasti, ter opravljanje storitev, kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunaj zakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti do tretjega kolena.

Iz tega izhaja, da se v tem zapisu omenjeni primeri pravno gledano ne morejo šteti za delo na črno, ker gre za sorodstvene vezi do tretjega kolena in za “delo v lastni režiji”. Tako recimo primer, da vnuk brezplačno pomaga dedku pri spravilu sena na hribovski kmetiji, po tem zakonu ni delo na črno. Če bi to počel pravnuk, ki je četrto sorodstveno koleno, pa verjetno da, sploh če bi se s primerom pozabaval inšpektor, ki zakone bere togo in neživljensko. Ne vem pa, kako je v primeru, če bi recimo vnuk za spravilo sena od dedka zahteval denar, torej ali mora biti tudi “delo v lastni režiji” brezplačno in veljajo enaka določila, kot za “sosedsko pomoč”?

Kot pri vseh zakonih, pa tudi tu velja, da šele pravna praksa lahko pokaže, kako je potrebno nek zakon tolmačiti oziroma kaj nam je malim pokornim državljanom za storiti, da ne bomo prišli v navzkrižje z zakoni in drugimi pravnimi normami.

Če sem koga z zapisom zavedel in se bo zaradi tega bal nepokretnim staršem skuhati kosilo, se mu seveda opravičujem. Osnovnega zapisa nisem šel spreminjati, ker bi izpadlo potem vse skupaj še bolj neresno. Ko oziroma če izvem, za kakšen primer je šlo pri globi inšpektorja za delo v primeru pomoči na kmetiji, bom zgodbo z veseljem k temu zapisu dodal.

27 komentarjev to “Delo na črno”

 1. Pris Says:

  Sprejem takih predpisov so zlobirale obrtna zbornica in druge cehovske organizacije, ki naj bi jim takšna sorodstveno-prijateljska pomoč pri gradnji, oskrbi ipd. hodila v zelje. Tudi meni se zdi debilno.

 2. dronyx Says:

  @Pris: To je nekaj najbolj norega, kar sem slišal v zelo dolgem času in slišal sem pa zelo veliko različnih stvari. Nekdo v tej državi bi se moral močno zamisliti sam nad sabo! In verjetno so take debilne predpise zlobirali ravno tisti, ki ne izstavljajo nobenih računov! in davkariji vedno prikazujejo minimalne prihodke. ABSURD!

 3. NoMercy Says:

  pravilnik se nanaša na način in smisel t.i. malega s.p. – nekaj za denar (in davke) delaš še poleg službe.

  Razne prijave in zlorabe se lahko nanašajo na npr. da si frizer v firmi in potem še sam doma “fušaš”.

  ostalo pa so pač zgodbe kot tista, da je na vasi vsaka druga kurba – naletiš pa vedno samo na vsako prvo 😛

 4. j.j. Says:

  Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12.02.2007
  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

  Glede na opisane izjeme od 7. do 9. člena ni rešitve pred pleskanjem, pa še kaj bi se našlo.

 5. dronyx Says:

  Še enkrat. Jaz do sedaj nisem naletel še NITI NA ENEGA samostojnega podjetnika ali d.o.o.-jevca, ki bi mi za opravljeno delo izstavil račun! Niti enega! Skoraj ne morem verjeti, da se lahko to dogaja samo meni? Zakaj tega nihče ne preganja? Ali se sploh kdo v tej državi zaveda, da obstaja masa ljudi, ki se davkom spretno izmika. Ampak zato pa morajo potem druge (delavce v rednem delovnem razmerju) obdavčiti bolj. To enostavno ni pošteno!

 6. alcessa Says:

  Dr. Onyx:

  II. IZJEME, KI JIH NI ŠTETI ZA DELO NA ČRNO

  Aktivnosti, ki niso delo na črno

  7. člen

  Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne šteje opravljanje dejavnosti ali dela v naslednjih primerih:
  – medsebojna sosedska pomoč,
  – opravljanje dela v lastni režiji izključno za osebne potrebe,
  – opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih in drugih nesreč,
  – opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter dobrodelnega dela,
  – osebno dopolnilno delo.

  Sosedska pomoč

  8. člen

  Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo, kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.

  Delo v lastni režiji

  9. člen

  Za opravljanje del v lastni režiji se šteje opravljanje vseh del na nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače določeno, in na premičninah v osebni lasti, ter opravljanje storitev, kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunaj zakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti do tretjega kolena.

  Če pomagam družinskim članom, jim menda ja ne bom zaračunala, ne da, kaj takega morejo razumeti tudi na davčni upravi.

 7. dronyx Says:

  @alcessa: Moram še ugotoviti, za kakšen primer je dejansko šlo ter kakšne so bile okoliščine. Ampak recimo da imajo tvoji starši kmetijo in ti prideš v soboto pomagati pri spravilu sena, ali greš plet njivo z krompirjem. Ali je to delo na črno, glede na citat iz zakona?

  Možno pa, da ni šlo v navedenem primeru za starše, ampak je šel nekdo pomagat na kmetijo kolegu za gajbo piva. Špekuliram, ker res ne poznam okoliščin.

  Ampak tudi če odmisliva sorodstvene vezi in sosede. Recimo da jaz želim brezplačno (za pivo) nekomu, ki je reciva “nepokreten”, pomagati in mu skuham kosilo ali pospravim stanovanje. Je to ob vseh teh zakonih in pravilnikih možno, brez da dobim za vrat inšpektorja? Kdo odloča o tem, kaj je opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter dobrodelnega dela? Je to humanitarno, če mi nekdo popravi na fuš avto in ga meni potem ni potrebno peljati na servis? Morda je pa prostovoljno, ker ga v to nisem prisilil?

 8. alcessa Says:

  Pa saj piše zgoraj (citirala sem zakon o delu na črno):

  Aktivnosti, ki niso delo na črno


  – medsebojna sosedska pomoč,
  – opravljanje dela … za osebne potrebe,

  – opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter dobrodelnega dela

  V vsakem primeru je oba zakona dobro poznati in se znati pritožiti.

  Aja, načvekavam te zato, ker sem prepričana, da je v nasprotju z EVROPSKO zakonodajo, da bi se občasna brezplačna pomoč pri določenih skupinah ljudi označevala za delo na črno.

  Delo na črno bi bilo, če bi ti pri meni naročil prevod svojega življenjepisa, pa bi ti ga jaz kao naredila zastonj, ker se poznava iz interneta. Moja davčna uprava od mene pričakuje, da prevajanje zaračunam, ker je to moj poklic, če pa bi svoji nepokretni babici prevedla, ne vem, oporoko v nemščino, in bi me nekdo kaznoval, ker da je to delo na črno, bi vzela oba zakona in napisala pritožbo, ker sem samo pomagala družinskemu članu, ne glede na to, da je to moja obrt.

  Čudni privatniki, ki jih poznaš. Sama še nikoli ničesar nisem poklicno opravila brez izdaje računa….

 9. dronyx Says:

  Čudni privatniki, ki jih poznaš. Sama še nikoli ničesar nisem poklicno opravila brez izdaje računa….

  Če prav razumem, ti živiš v Nemčiji? Govorim o Sloveniji!

  Jaz sem vedno zagovarjal (recimo temu) načelo SORAZMERNOSTI. Imaš pet kriminalistov (policajev) in ti hkrati deset ljudi ropa banko, štirje pa na tržnici kradejo jabolka. Po moje se mora vseh pet kriminalistov ukvarjati z roparji banke! In prevod. Če imaš ti na tisoče malih podjetnikov, ki ne izdajajo praktično nobenega računa, na drugi strani pa precej ljudi za pivo rešuje računalniške probleme sosedov, ki pravno niso čisto sosedje, ker živijo nekaj ulic stran. KOGA ZA HUDIČA SVETEGA BOŠ ŠEL PREGANJATI?

  Pri nas stvari potekajo ravno obratno. Preganjajo tiste, ki so male ribe, ker se ne morejo braniti, v statistikah so pa prikazani enako. Velike pustijo pri miru, ker jih za šalo zavrtijo okrog prsta in jim mora država potem še plačati veliko odškodnino. Njihovi advokati pa vozijo malodane vesoljske ladje in živijo v vilah. Včasih se res počutim, kot bi živel v Casalu di Principe ali San Luci, če me razumete.

  V Zbirki misli, ki bo nekoč izšla tudi kot knjiga, je temu posvečena med drugimi tudi tale misel:

  MALE TATOVE SO ZAPRLI VSE.
  ZARADI STATISTIKE.
  VELIKEGA TATU NOBENEGA.
  ZARADI POLITIČNE KOREKTNOSTI.

  Sedaj sem se spet po nepotrebnem razburil!

 10. alcessa Says:

  Dr. Onyx, temu Nemci rečejo “Radfahrermentalität” (mentaliteta kolesarja), ki jo v zvezi s tem opišejo približno takole: navzdol tlačim (kot pedale), navzgor pa gledam le z upognjeno glavo.

 11. alcessa Says:

  Pa še slikce za ilustracijo…

 12. dronyx Says:

  @alcessa: Ja, mislim da razumem. Ampak do sedaj sem imel Italijane za levake. Potem pa gledam na spletu aretacije mafijozotov, ki so nevarni res kot črna mamba. Pet policijskih avtomobilov z lučjo na strehi, v zraku neprestano kroži helikopter, ko se kolona s polnim gasom pomika skozi mesto. Kaj takega bi bilo v Sloveniji NEZASLIŠANO in tudi pri nas hodijo na svobodi primerki, ki bi si zaslužili tako posebno policijsko obravnavo. Samo enkrat so poizkusili z malo bolj spektakularno aretacijo v primeru nekih gradbenih baronov (čista lopata so mediji nekoliko cinično poimenovali “spektakel”), pa še za to bodo davkoplačevalci plačali zelo verjetno mastno odškodnino! Eden izmed osumljenih jo je baje že celo sodno dobil, ker so ga neupravičeno vrgli iz službe, zato mu mora država plačati vse izpadle plače, plus regres in morda še delovno uspešnost, ki bi jo dosegel, če bi hodil v službo!!! Če to ni črni humor, o dio mio?

 13. NoMercy Says:

  meni tudi nobena s katero se kresneva ne izda računa 😛

 14. dronyx Says:

  @NoMercy: če boš tole malo obširneje opisal v knjigi, morda lahko dobiš še Kresnika (nagrada za književnost). Baje so trenutno zelo brane knjige, ki so kao resnične “izpovedi” prostitutk, čeprav gre večinoma za čisto izmišljene štorije.

 15. zirosi Says:

  Pri naših inšpektorjih je mogoče marsikaj – na primer tudi to, da preverjajo, kakšno redarsko službo ima človek na svojem zasebnem žuru…

  Mogoče je bil pa kakšen od honorarcev prek študenta, ki naj bi jih naši poglavarji tako radi najemali, ali pa kakšen inšpektor na črno 🙂

  Od mene bi tak inšpektor lahko dobil samo položnico za bolnico…

 16. ana od srca Says:

  Če jaz ne bi pomagala s koso in grabljami, bi bilo veliko več na ramenih drugih …
  Kaj pa – malo za šalo – ali smejo pomagati doma otroci? Da me ne oglobijo, če otroci pomagajo? 😉

 17. dronyx Says:

  @ana, kar se tiče otrok in dela na črno je potrebe biti zelo previden! Načeloma lahko pomagajo samo v primeru, če so do tretjega kolena. Zatakne pa se takoj, ko gre za kakšnega posvojenega ali v porodnišnici zamenjanega, ki ni v krvnem sorodstvu in dobi za grabljenje sena za nagrado recimo še ploščico čokolade! Tu mislim pa da ne smemo poznati milosti, ker to je pa vsakemu jasno, da gre za tipično delo na črno.

 18. ana od srca Says:

  Joj, se bojim, da bodo moji otroci tale blog brali! Potem bo še več izgovorov!

  Aha, torej čokolado lahko dam, delajo pa naj raje ne! 🙂

  Lepo bodi! 🙂

 19. rockstar1707 Says:

  No, potem lahko samo še čakamo trenutek, ko bodo pomoč otrok pri hišnih opravilih razglasili za nehumano in ga primerjali z delom otrok v (večinoma) azijskih državah…

  Sicer se nam pa očitno vsaj ni za bati, da bi zmanjkalo zelenjave. Ljudi z zelnatimi glavami je očitno precej…

 20. DJ Says:

  Ne, pri otrocih je pa sploh drugace – tam do dela na crno se prides ne, ker te prej zaprejo zaradi suznjelastniskega izkoriscanja nebogljenih otrok.

 21. GREGA Says:

  Ja sekret, če se je ta primer res zgodil, da je bila oglobljena oseba, ki je pomagala ostarelim staršem je to totalen kriminal in za to bi moral odgovarjat in letet na cesto prvo inšpektor, ker očitno v tej sloveniji res NI hujšega gospodrskega kriminala, nato še njegov nadrejeni, ki ga pošilja na lov za “velikimi” kriminalci, na koncu pa še vsi tisti, ki so takšno debilno, zatiralsko, nečloveško zakonodajo spisali in politika, ki jo je potrdila in sprejela!!!!!
  ( če pa je kej očitno iz tega primera, je to, da imajo pri nas inšpekcijske službe očitno zelo “dobro” poslavljene prioritete, najbrž je tako namenoma)!!!

  Lahko pa še zase povem svojo izkušnjo z našimi inšpekcijskimi službani, sedaj že pred več kot 10 leti, ko sem na noge postavljal svojo dejavnost je v firmo stopil inšpekcijski nadzor, cel dan so mi brskali po papirjih, zato da na koncu niso našli nepravilnosti, in ker mi niso mogli nič obesit se je inšpektor na koncu domislil POZOR 500.000 SIT ( lahko si sami predstavljate kaj pomeni za podjetje, ki se postavlja na noge taka globa) kazni zato, ker na strojih ni bilo nalepk (VKLOP, IZKLOP….), pa čeprav so knofi obarvani v rdečo in zeleno, in najbrž je vsakemu idiotu jasno kaj katera barva pomeni, druga zadeva pa je bila, da v delavnici nisem imel dveh gasilnih aparatov temveč samo enega!!!!!
  Nekaj let kasneje, ko je moja partnerica še delala v neki večji na pol državni firmi sva se pogovarjala o razmerah in kaj vse se dogaja z zaposlenimi, od izkoriščanja, do tega da so notri delale osebe, ki bi zdavnaj že morale oditi v pokoj, delale so prek študentskih napotnic……, sem jo vprašal, če njih nikoli ne obišče kaka inšpekcijska služba, odgovorila mi je, da jih obišče inšpektor, vendar ne prestopi vrat od vratarnice, temveč pri vratarju vzame plavo kuverto!!!!!
  Sedaj pa naj mi še kdo reče, da je v sloveniji zaželjeno biti mali podjetnik, še posebej s strani države, ki jo še naprej vodi komunistična drhal!!!!

 22. Shajtana Says:

  Kaj pa, če je pri meni na obisku prijatelj, ki mu jaz skuham kosilo on pa pomije posodo?
  A bi jaz njemu morala zaračunat, ker sm ga nafutrala, on pa meni za pomivanje?

  (mogoče je pa to še en argument za nabavit pomivalni stroj ;))

 23. dronyx Says:

  @Shajtana: Če ti nisi zaposlena kot kuharica in prjatu ne dela kot pomivalec posode, potem verjetno tole ne šteje kot delo na črno. Sicer pa je v vsakem primeru pametno zaračunat takšne stvari, saj veš…”čisti računi, dobri prjatli”.

 24. rok Says:

  Me veseli, da je še toliko pronicljivih ljudi v naši družbi, všeč so mi komentarji…
  Glede na vse zapisano me je skoraj strah vprašati, dr. Onyx & Co., ali bi bilo občasno inštruiranje šolskega predmeta ali lektoriranje (in oglas za to) v času brezposelnosti malo delo, pravi kriminal ali kaj tretjega?
  Hvala

 25. dronyx Says:

  @rok: Pri javnih razpisih ni hujšega, kot če ti po napačnem postopku kupiš pet svinčnikov. Nihče se pa ne obregne ob to, če napačno kupiš letalo ali helikopterje. Po analogiji je tudi pri delu na črno mnogo hujši prekršek, če ti inštruiraš in ne izstavljaš računov, kot pa če imaš d.o.o. in na tak način utajiš prihodke v višini nekaj milijonov € pred davkarijo. Zakaj je temu tako, bo pa potrebno koga drugega vprašat, ker dr. Onyx & Co. tega ne ve. Me pa nelogičnosti motijo, tako kot verjetno tudi tebe.

 26. Tončka Says:

  Sem upokojena šivilja z 400€ pokojnine, ali lahko poflikam kakšno cunjo znancem ali prijateljem, ne da bi kršila zakon?
  Če kaj naredim, kako naj prijavim to delo in zanj plačam davek, seveda če je to mogoče?

 27. dronyx Says:

  Spoštovana Tončka, kršenje zakona načeloma ni problem, saj to počne večina od nas vsak dan. Problem nastane, če te ujamejo, kar bi znalo pri delu na črno stati kakšne 2000 € kazni. Ampak to morate vzeti kot oportunitetni strošek in morate pomisliti ob tem na ves neobdavčen zaslužek, ki bo šel mimo države in inšpektorjev.

  Podobno je recimo z napačnim parkiranjem v Ljubljani.

  Jaz recimo vsak dan kršim zakon, ampak kazen pa povprečno plačam enkrat na leto v višini 40 €. Če bi vsak dan plačeval parkirnino, bi bil ta znesek več kot 1000 €. Razumete?

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s